Bosætningsservice


Hvis du er virksomhed og overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere, eller hvis du allerede har udenlandske medarbejdere ansat, kan du hente hjælp hos Frederikshavn Kommune. Tilbuddet gælder som udgangspunkt for udenlandske nøglemedarbejdere i virksomheden.

Frederikshavn Kommunes bosætningsservice rådgiver om regler og muligheder på arbejdsmarkedet og hjælper nytilkomne medarbejdere og deres familier med at finde sig tilrette i lokalsamfundet.

Sprogundervisning

Sprogundervisning er essentiel for, at udenlandske medarbejdere bliver integrerede på det danske arbejdsmarked. Det er gratis for virksomheder at tilbyde sprogundervisning til udenlandske medarbejdere, og virksomhederne kan få lønkompensation for de timer, hvor de udenlandske medarbejdere modtager sprogundervisning. Der er ofte mulighed for at tilbyde virksomhedsforlagt undervisning.
 

Bosætning

Frederikshavn Kommune ønsker at styrke bosætningen i Frederikshavn kommune og har som mål, at flere af de udenlandske medarbejdere bosætter sig med deres familier i kommunen. Bosætningsservice arbejder derfor for at skabe jobåbninger til medfølgende ægtefæller, idet tilknytning til arbejdsmarkedet er et vigtigt parameter for, at integrationen lykkes. Det sker blandt andet gennem netværk og vikarbureauer. Der afholdes også jobsøgnings- og iværksætterkurser.
 

Mentorkorps og netværk

Der arbejdes heimod at etableret et mentorkorps bestående af udenlandske medarbejdere, der har været i kommunen længe, som hjælper nytilkomne udenlandske medarbejdere og deres familier med at blive en del af lokalsamfundet. Bosætningsservice samarbejder også med foreningslivet, Røde Kors, Venligboerne og Etnisk Erhvervsfremme med henblik på blandt andet netværksdannelse.