Fastholdelse

 

 

Rådgivning og konkret støtte, der nedbringer fraværet og øger trivslen

 

Få hjælp til at fastholde medarbejdere ved sygdom eller ulykker.

Hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke eller bliver syg i kortere eller længere tid, kan du kontakte Jobcenter Frederikshavn og høre om de forskellige muligheder for tilskud og hjælp til at fastholde medarbejderen.

For eksempel kan delvis syge- eller raskmelding være en god løsning, hvis medarbejderen har brug for en periode med nedsat arbejdstid. Her modtager virksomheden sygedagpengerefusion for fraværstimerne. Er der tale om kronisk eller langvarig sygdom, kan en anden løsning være en § 56-aftale.

Her modtager virksomheden dagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag.

Har medarbejderen en varig nedsættelse af arbejdsevnen, kan tilskud til en personlig assistent, oprettelse af fleksjob eller tilskud til hjælpemidler alle være måder at fastholde en medarbejder på.

I mere komplekse sager kan Jobcenter Frederikshavn tilbyde at mødes med virksomheden, medarbejderen og evt. den praktiserende læge og faglige organisation ved en såkaldt rundbordssamtale for at afdække medarbejderens sygdomsproblem. Ud fra samtalen lægges en konkret handlingsplan, der kan sikre, at medarbejderen vender tilbage til et aktivt arbejdsliv. 

Fast track 

Fast track handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger.

1. juli 2014 fik vi en ny sygedagpengereform, og som en del af reformen blev fast track-ordningen indført d. 5. januar 2015.
 
Ordningen medfører, at ledere og medarbejdere i sygedagpengeafdelinger skal hjælpe arbejdsgiverne og deres medarbejdere langt tidligere end før ved sygemeldinger.