Frederikshavn har Danmarks næstbedste Jobcenter

 

Jobcenter Frederikshavn er nummer to af landets 98 kommuner til at få ledige i job.
Det fremgår af LO’s Jobcenterindeks, der måler og sammenligner jobcentrenes indsats over for forsikrede ledige i hele landet. Indsatsen betyder kroner og øre for kommunekassen

​Jobcentrenes indsats belyses i LO’s Jobcenterindeks ud fra fem kriterier, som det vurderes kan sænke ledigheden i kommunerne. Andenpladsen til Jobcenter Frederikshavn skyldes gode placeringer, hvad angår uddannelsesandel og længde af sygedagpengeperioden. Jobcentret har intensiveret fokus på opkvalificering gennem uddannelse for at ramme arbejdsmarkedets behov. Samtidig er der udført en indsats for at sygemeldte kan bevare en tilknytning til arbejdsplads og job.
Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, så giver det en kommune en årlig besparelse på omkring 123.500 kroner i sparede udgifter til offentlig forsørgelse samt øgede skatteindtægter, hver gang en forsikret ledig kommer i job.
”Vi arbejder ud fra de redskaber, som erfaring og statistik viser er bedst for den arbejdsløse og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Når det er sagt, så har vi fokus på individuelle bedømmelser i vores indsats, og kombinationen giver resultater på bundlinjen for Frederikshavn Kommune”, siger John Karlsson, formand, Arbejdsmarkedsudvalget, Frederikshavn Kommune.

Jobcenter Frederikshavn (der også inkluderer Læsø) bruger knap halvdelen af aktiveringen på uddannelse.
Dertil kommer at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeperioden i Frederikshavn-Læsø ligger lige under 40 uger og er dermed næsten 3 uger under landsgennemsnittet.

I 2016 viste beregninger foretaget af Agenda, der er Dansk Arbejdsgiverforenings Nyhedsbrev, baseret på tal fra Statistikbanken, at Frederikshavn Kommunes Jobcenter er mest effektivt. Den overordnede konklusion var, at hvis kommunerne havde samme andel af offentligt forsørgede, som de sammenlignelige kommuner, der er bedst til at få folk i arbejde, ville 70.000 offentligt forsørgede kunne flyttes til arbejdsmarkedet.
 
Se mere om LO's Jobcenterindeks på deres hjemmeside - https://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/los-jobcenterindeks-4-kvartal-2016/

For yderligere oplysninger kontakt:
John Karlsson, formand, Arbejdsmarkedsudvalget, Frederikshavn Kommune, +45 6124 6909