Opkvalificering


Vi hjælper med at få medarbejderen klar til fremtidens krav

Virksomheder har mulighed drage nytte af forskellige ordninger og få opkvalificeret nuværende eller kommende medarbejdere.

Det er ofte en god investering. Når medarbejderne har de rette kompetencer, er I som virksomhed godt rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe med at kortlægge jeres behov for opkvalificering og iværksætte målrettet efteruddannelse af jeres medarbejdere.

Med afsæt i jeres kompetencebehov udarbejder vi sammen med den relevante uddannelsesinstitution og eventuelt den faglige organisation et udkast til en uddannelsesplan, som kan sættes i værk via jobrotations- eller voksenlærlingeordningen.

Kontakt

Bygge og anlæg
Henrik Skovbak
Tlf: 98 45 56 35
vs@frederikshavn.dk

Industri, teknik og det maritime
Charlotte Aksø Hansen
Tlf: 98 45 57 78
vs@frederikshavn.dk

Turisme, børn og kultur
Anni Nygaard Lentz
Tlf: 98 45 57 45
vs@frederikshavn.dk

Steffen Walther Sylvester Larsen
Tlf: 98 45 72 57
vs@frederikshavn.dk
 
Handel kontor og sundhed
Anna-Grethe Overby
Tlf: 98 45 57 26
vs@frederikshavn.dk
 
Roald Lindhardt Førgaard
Tlf. 98 45 56 50